BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Podsumowanie pierwszego półrocza – zebranie z Rodzicami

Posłuchaj artykułu

Zapraszamy Wszystkich Rodziców na spotkania z wychowawcami klas.

24 stycznia 2018 r. (środa) godz. 17.00 – Rodzice uczniów klas nauczania wczesnoszkolnego I-III

25 listopada 2018 r. (czwartek) godz. 17.00 – Rodzice uczniów klas IV-VII.

W czwartek spotkanie Rady Rodziców o godz. 16.30.