BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Potwierdzanie woli kandydatów

Przypominamy, iż do 14 kwietnia do godziny 15:00 trwa etap potwierdzania woli uczęszczania do Szkoły Podstawowej nr 38. Etap ten dotyczy tylko kandydatów (osoby, które złożyły wnioski).

Rodzic kandydata może potwierdzić wolę uczęszczania na trzy sposoby:

  • tradycyjnie – dostarczając do szkoły podpisany papierowy dokument
  • elektronicznie za pomocą podpisu elektronicznego
  • elektronicznie za pomocą oświadczenia (pliku z dokumentem)

21 kwietnia zostanie podana do publicznej wiadomości lista przyjętych.

Kandydaci do klasy sportowej dostarczają ponadto zaświadczenie od lekarza.