BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Powiatowy Konkursu Plastyczno- Poetycki – Wyniki

Wyłoniono zwycięzców I edycji Powiatowego Konkursu Plastyczno- Poetyckiego 

„Mój przyjaciel pies”- praca literacka

Konkurs skierowany był do uczniów wszystkich typów szkół podstawowych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych z powiatu częstochowskiego. 

Zadaniem uczestników w kategorii:

– praca literacka było napisanie wiersza, którego bohaterem jest „pies-przyjaciel”. Do kursu przystąpiło 33 uczniów z 17 szkół z powiatu częstochowskiego. Do obrad jury zaproszono p. Katarzynę Prudło- pisarkę wierszy dla dzieci i aktorkę Śląskiego Teatru Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach.

– praca plastyczna było wykonanie pracy plastycznej, którego bohaterem jest „pies-przyjaciel” Ze względu na sytuację epidemiczną oraz bardzo dużą liczbę nadesłanych prac wyniki w tej kategorii zostaną ogłoszone- na stronie organizatora- 3.11. 20 r.

Prace były oceniane w trzech kategoriach wiekowych.

KATEGORIA I- klasy 1-3

I MIEJSCE:

Zuzanna Żylak – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie

Milena Bąk- Szkoła Podstawowa im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach

II MIEJSCE:

E.M. Wojtachnio – Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Zmartwychwstanek im. Matki Zofii Szulc w Częstochowie

III MIEJSCE:

Zuzanna Karkowska – Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie

Zofia Lis -Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Zmartwychwstanek im. Matki Zofii Szulc

WYRÓŻNIENIA:

Wiktoria Rozenberg – Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudnikach

Oktawian Bogacz- Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jerzego Dudy–Gracza w Częstochowie

Błażej Kret -Szkoła Podstawowa im. kpt. Leonida Teligi w Poraju

KATEGORIA II – klasy 4-6

I  MIEJSCE :

Karolina Samul- Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej

II MIEJSCE:

Maja Motyka -Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej

III MIEJSCE:

Szymon Olczyk- Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Staszica w Częstochowie

WYRÓŻNIENIA:

Jakub Wawrzyńczak – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stanisława Staszica w Blachowni

Tymoteusz Kierpiec- Szkoła Podstawowa nr 38 im. L. Zamenhofa w Częstochowie

KATEGORIA III – klasy 7-8

III MIEJSCE:

Zofia Dudek- Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie

Bartosz Bąk-  Szkoła Podstawowa m. G. Piramowicza w Kłomnicach

Jury w składzie:

Przewodnicząca: p. Katarzyna Prudło- pisarka wierszy dla dzieci i aktorka Śląskiego Teatru Lalki

Członkowie: p. Barbara Kwarciak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, p. Iwona Tutak – nauczyciel bibliotekarz 

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Dziękujemy serdecznie wszystkim Uczestnikom i  Opiekunom.

Organizatorki:

Joanna Jamska

Barbara Kwarciak

Halina Prudło

Iwona Tutak