BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Procedury COVID-19

Posłuchaj artykułu

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników w szkołach podstawowych.

Procedura postepowania na wypadek podejrzenia choroby koronawirusowej

Zgoda i oświadczenia rodziców dziecka