BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Projekt ekologiczny „I Ty bądź ekologicznym Przyjacielem” – relacja

Odpowiadając na apel papieża Franciszka zawarty w encyklice Laudato si’, poprzez projekt ekologiczny pt. „I Ty bądź ekologicznym Przyjacielem” rozpoczęliśmy w naszej szkole współpracę z Caritas Polska, by podobnie jak wiele innych organizacji na świecie – swoim działaniem odpowiadać na rosnące potrzeby ekologiczne ludzkości i środowiska.

Kluczowe jest rozszerzenie typowej dla Caritas troski o ludzi – tak, by obejmowała ona także troskę o „wspólny dom” – Ziemię, o naszą wspólną przyszłość i bezpieczeństwo /por. caritas.pl/projekty/ekologia/. 

Młodzież naszej szkoły przynależąca  do Szkolnego Koła Caritas podjęła się tego zadania poprzez realizację celów jakim jest uświadamianie uczniom jak ważna jest segregacja śmieci, wykorzystanie odpadów, recykling, niemarnowanie żywności.

Tak napisali w swoim projekcie: „ Chcielibyśmy, aby uczniowie naszej szkoły nauczyli się prawidłowo segregować śmieci, mieli wiedzę o ty, co stanie się z Ziemią jeśli zbagatelizujemy ten temat. Mamy jednocześnie nadzieję , że ta edukacja w szkole poprzez realizację tego projektu, skłoni naszych uczniów do propagowania zdobytej wiedzy w rodzinie, wśród kolegów i koleżanek a także w środowisku lokalnym”. 

2 września 2020 r. 

Odbyło się  spotkanie Zespołu Projektu Ekologicznego z Panią Dyrektor Szkoły celem omówienia zadań związanych z realizacją projektu „I Ty zostań ekologicznym Przyjacielem”.  

Zapoznali się więc  z przygotowaną prezentacją Encykliki Lauado Si,  zatwierdzili propozycje teledysku ukazującego zasady ekologii integralnej oraz plakatu o projekcie ekologicznym. Ponadto członkowie  dokonali wyboru zakupu pojemników do segregacji śmieci i omówili przygotowania i wykonania przez uczniów „Segregusia”.

25 września 2020 r. 

Nasi uczniowie w ramach zajęć plastycznych pod opieką p. Joanny Jamskiej  przestąpili do konkursu – wykonanie „Segregusia – Eko ludzika” z materiałów ekologicznych. „Segreguśie” zostaną umieszczone na korytarzach szkoły celem przypominania o potrzebie segregacji śmieci w ramach projektu „I TY zostań ekologicznym Przyjacielem”.  Dnia 30 września br. odbyła się prezentacja „Segregusia” wobec uczniów.  Natomiast 22 października Pani Joanna Jamska zorganizowałam wystawę Segregusiów na korytarzu szkoły. Dziękujemy uczniom, który z poczuciem humoru i odpowiedzialności wykonali to zadanie.    

27 września 2020 r.  

W ramach realizowanego projektu ekologicznego „I Ty zostań ekologicznym Przyjacielem”  wolontariusze rozwiesili w szkole zaprojektowane i wydrukowane plakaty, tak aby każdy uczeń, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice mogli się zapoznać z tą ekologiczną inicjatywą.

Plakat to zaproszenie dla wszystkich, abyśmy każdego dnia stawali się małymi ekologami w swoim otoczeniu, miejscu pracy, nauki w domu, jak mówił papież Franciszek:. A jesteśmy wezwani, aby być narzędziami Boga Ojca, żeby nasza planeta była tym, co On wymarzył, stwarzając ją, i by odpowiadała na Jego projekt pokoju, piękna i pełni.” 

30 września 2020 r.

Otrzymaliśmy pierwszą dostawę koszy do segregacji śmieci , które zostały zakupione z budżetu w ramach realizacji projektu „I Ty zostań ekologicznym Przyjacielem”.

Do akcji roznoszenia i ustawiana koszy w salach włączyli się uczniowie klasy VIII a, którzy z gorliwością i ekologicznym zapałem wykonali to dzieło. 

2 października 2020

Zespól Projektu Ekologicznego przygotował teledysk ukazujący zasady ekologii integralnej. 
Ekologia integralna jest szansą na zmianę postaw i nawyków. Na szacunek wobec każdego stworzenia. Podejmujemy działania i znajdujemy innowacyjne rozwiązania aby chronić siebie i środowisko. Tak otwieramy się na życie, które jest i będzie fundamentem przyszłych pokoleń http://laudatosi.caritas.pl/.

13 października 20020

Zespół Projektu Ekologicznego przygotował prezentację  z przesłaniem encykliki Laudato Si  papieża Franciszka, ukazująca, że nasza planeta to nasz dom i należy o nią zadbać, że każdy człowiek już od najmłodszych lat powinien uczyć się jak porządkować otoczenie wokół siebie. 

Razem w trosce o wspólny dom – zapraszamy do zapoznania się z treścią  Lauado Si

Prezentacja

s.Karoliana