BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Projekt MAŻ „Młodość bez uzależnień”

Podsumowanie działań w Szkole Podstawowej nr 38 w Częstochowie

Celem projektu, był rozwój działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W Miejskim Domu Kultury w Częstochowie  16 lutego odbyła się uroczysta gala podsumowująca program. Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk podziękował szkołom, które brały w nim aktywny udział  i wręczył certyfikaty potwierdzające uczestnictwo.

Projekt  w naszej szkole, był dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Częstochowa, dzięki czemu udało się zrealizować go w ciekawy sposób. Relacja z przeprowadzonych działań została przedstawiona w prezentacji. Zapraszamy do obejrzenia.

Powered By EmbedPress