BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Projekt promujący czytelnictwo „W październiku biblioteki szkolne rządzą”

Projekt „W październiku biblioteki szkolne rządzą” realizowano w Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych i był wydarzeniem programu NPRCZ.

W październikowy projekt została włączona cała społeczność uczniowska. Biblioteka szkolna przeprowadziła kilka przedsięwzięć promujących czytelnictwo. 

Przeprowadzono Powiatowy Konkurs Plastyczno – Poetycki „Mój przyjaciel pies”.  Konkurs odbył się w dwóch kategoriach i dla trzech grup wiekowych: konkurs plastyczny oraz konkurs poetyckidla uczniów klas 1-3, klas 4-6, klasy 7-8, dla wszystkich typów szkół podstawowych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych z powiatu częstochowskiego. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody. 

Włączono się do ogólnopolskiej akcji społecznej „Podaruj wierz”, której inicjatorem jest Fundacja im. Zbigniewa Herberta. Postanowiliśmy podarować przepisane wiersze nauczycielom w dniu święta Edukacji Narodowej, aby podziękować za ich wyjątkowa pracę. Wiersze były wybierane z myślą o danej osobie. W pokoju nauczycielskim na tablicy ogłoszeń w towarzystwie „róży” czekały na nauczycieli wesołe wierszyki. Akcji towarzyszyła wystawka ”Najpiękniejsze wiersze dla dzieci” ze zbiorów biblioteki szkolnej. Uczniowie chętnie sięgali po książki i czytali wiersze na głos. Poezja okazała się dobrym-DAREM.

Dołączono do I Międzynarodowej edycji V ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie  pt. Przerwa na czytanie- bicie rekordu w czytaniu na przerwie. Udział w biciu rekordu wzięła cała społeczność szkoły, wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Najmłodszym uczniom przygotowano „Strefy czytania”, w których podczas przerwy czytali tutorzy młodzieżowi. 

Wzięto udział w szóstej ogólnopolskiej edycji Wielkiej Zbiórki Książek! „Oddaj książkę – stwórz bibliotekę – zainspiruj innych!”, której inicjatorem jest Fundacja Zaczytani.org. Nasza Zaczytana paczka została przekazana do ogólnodostępnego punktu zbiórki: Częstochowa Alior Bank. Zebrane książki przekazane zostaną do szpitali oraz placówek opiekuńczych i pomocowych.

Zorganizowano akcję czytelniczą „Książka na MEDAL”. Uczniowie klas IV wzięli udział w pojedynku miedzy książkami: serią “Detektyw Pozytywka” Grzegorza Kasdepke a serią „Biuro detektywistyczne Lassego Mai” MartinaWidmarka. Rywalizację wygrała seria „Detektyw Pozytywka”. Zadaniem uczniów klas V-VI było zrecenzowanie dowolnej książki, natomiast zadaniem uczniów klas VII- VIII było wykonanie prezentacji multimedialnej „Polecam do czytania…”. Najciekawsze prace zostały nagrodzone.

Przeprowadzono spotkania czytelnicze w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego CEO „Młodzi w Akcji”- ścieżka PoczytajMY dla najmłodszych uczniów naszej szkoły. Odbyły się zajęcia czytelnicze w oparciu o utwór Hansa Christiana Andersena „Słowik. Dzięki temu utworowi dzieci poznały wzruszającą historię niezwykłego słowika,który swoim śpiewem uzdrawiał. Bohater bajki, okazał się oddanym przyjacielem, który pomógł cesarzowi w trudnych chwilach. A wykonany ze złota słowik – tylko zawodnym mechanizmem, który nigdy nie zastąpi żywego przyjaciela. Uczniowie wykonali prace plastyczne, które zostały wyeksponowane w galerii dla uczniów klas I-III „Bohaterowie bajek znanych i mniej znanych”.

Przyjęto najmłodszych uczniów do grona Młodych Czytelników biblioteki szkolnej. Grono czytelników naszej biblioteki powiększyło się o uczniów klas pierwszych oraz drugich. Pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona czytelników podczas uroczystości pasowania na ucznia. Uroczyście przyrzekali, że będą kochać i szanować książki, czerpać z książek jak najwięcej mądrości i radości. Po przyrzeczeniu nastąpiło wręczenie kart bibliotecznych.

Natomiast dla drugoklasistów pasowanie na czytelników, odbyło się w czytelni szkolnej w dniach 01 – 07 października 2020 r. i miało formę zajęć bibliotecznych.

W czytelni, drugoklasistów przywitały piękne, kolorowe książki. Uczniowie zapoznali się z księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych, regulaminem biblioteki oraz sposobem wypożyczania książek. Obejrzeli prezentację multimedialną, z której dowiedzieli się, jak dbać o książki. Następnie złożyli ślubowanie i zostali przyjaciółmi książki, otrzymując karty biblioteczne oraz zakładki do książek, które wykluczą zaginanie kartek.

Młodzi Czytelnicy stali się pełnoprawnymi czytelnikami biblioteki szkolnej i wypożyczyli swoją pierwszą książkę. Było to wydarzenie czytelnicze w ramach bibliotecznego programu „Witamy w świecie książek” oraz realizacji zadań NPRCZ.

Święto bibliotek szkolnych zaakcentowano również na VI Ogólnopolskiej Nocy bibliotek pod hasłem „Klimat na Czytanie”. Więcej na stronie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej https://biblioteka.womczest.edu.pl/new/vi-ogolnopolska-noc-bibliotek-pod-haslem-klimat-na-czytanie/

Przygotowano gazetki okolicznościowe: „Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2020” (gazetka promująca święto bibliotek), Zbigniew Herbert– polski poeta, eseista, dramaturg, twórca słynnego cyklu poetyckiego „Pan Cogito”w 96. rocznice śmierci. Zorganizowano ciekawe wystawy„Książki z dedykacjami” (ekspozycja książek ze zbiorów biblioteki szkolnej opatrzonych dedykacją autora); „Nowości w bibliotece”(ekspozycja książek zakupionych w ramach NPRCZ).

Październik to ulubiony miesiąc każdej szkolnej biblioteki. Podejmowane działania w ramach święta bibliotek wpisują się w rządowy projekt „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Realizując projekt promowano bibliotekę, uwrażliwiano kulturowo i społecznie, rozwijano wśród uczniów indywidualne zainteresowania i nawyk czytania.

Info Iwona Tutak