BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Przerwany marsz

Posłuchaj artykułu

Nasza szkoła przystąpiła do akcji “Przerwany marsz”, który jest inicjatywą Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej RP. Akcja ta ma polegać na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku przerwanego przez fakt wybuchu II wojny światowej marszu do szkoły ówczesnej młodzieży. Akcja „Przerwany marsz…” jest próbą stosownego podziękowania i oddania szacunku całemu pokoleniu Polskich Dzieci Wojny za ich życie, za to co zrobili dla Polski.

Ze szczegółami przedsięwzięcia można zapoznać się na dedykowanej stronie internetowej: www.przerwanymarsz.pl oraz dokonać rejestracji poprzez prosty formularz elektroniczny zamieszczony na niej.