BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. Sikorskiego 56

34 5065006; 34 3614075; sp38@edukacja.czestochowa.pl

Przyjazna Szkoła

Z radością i dumą informujemy Państwa, iż dnia 14.06.2018 roku Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa w Częstochowie uzyskała certyfikat „Przyjaznej szkoły

Szkoła Podstawowa nr 38 w Częstochowie w roku szkolnym 2017/2018 brała udział w Kampanii pod hasłem: Razem raźniej prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka.

Działania podejmowane w zakresie Kampanii wpisują się w cele programu,czyli:

  • wspieranie działań na rzecz społeczności lokalnej,
  • przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży,
  • edukacja dla bezpieczeństwa

oraz zakładają realizację polityki oświatowej państwa w br. roku szkolnym w zakresie:

  • podnoszenia jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach,
  • wzmocnienia wychowawczej roli szkoły,
  • bezpieczeństwa w Internecie.

W ramach Kampanii przeprowadzono konkurs dla szkół i placówek na uzyskanie tytułu Przyjazna szkoła/placówka.

Przyjazna Szkoła / Google Photos