BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Rekrutacja elektroniczna do SP 38

NABÓR DO KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 IM. LUDWIKA ZAMENHOFA 2018/2019

W dniu 1 marca 2018 r. rozpoczyna się zgłaszanie uczniów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu, jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Nabór do klas I szkół podstawowych będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej dla rodziców nastąpi 1 marca 2018 r. o godz. 9:00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania. Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 15 marca 2018 r. o godz. 15.00.

Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia/wniosku, musi zgłosić się do szkolnego sekretariatu.

Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.

System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 oddziałów klas I szkół podstawowych w kolejności zgodnej z preferencją.

Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.

Ważne terminy dla rodziców

1 marca godz. 9:00 do 15 marca godz. 15:00 dla klas ogólnych

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek lub zgłoszenie wprowadzają Rodzice elektronicznie poprzez stronę https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa

1 marca godz. 9:00 do 8 marca godz. 15:00 dla klas sportowych

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek wprowadzają Rodzice elektronicznie poprzez stronę https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa

9 marca godz. 16:00

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziału sportowego

Od 4 kwietnia godz. 9:00 do 9 kwietnia godz. 15:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia


Uchwała Rady Miasta


Ogólne zasady rekrutacji


Terminy rekrutacji