BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Rekrutacja uzupełniająca

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa przeprowadza rekrutację uzupełniającą do klasy pierwszej sportowej o profilu tanecznym.

 

Ważne terminy:

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej, w której przeprowadza się próby sprawności  fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych od 17.05.2021 godz. 8:00 do 19.05.2021 godz. 15.00.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych 20.05.2021 godz. 17:00.

 

Rekrutacja uzupełniająca