BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Rekrutacja

NABÓR DO KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 IM. LUDWIKA ZAMENHOFA 2024/2025

W dniu 1 marca 2024 r. rozpoczyna się zgłaszanie uczniów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu, jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

Nabór do klas I szkół podstawowych będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej dla rodziców nastąpi 1 marca 2024 r. o godz. 8:00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania. Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 15 marca 2024 r. o godz. 15.00.

Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia/wniosku, musi zgłosić się do szkolnego sekretariatu.

Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.

System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 oddziałów klas I szkół podstawowych w kolejności zgodnej z preferencją.

Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.

Ważne terminy dla rodziców - Klasy Ogólne

Złożenie zgłoszenia (jeżeli dziecko mieszka w obwodzie szkoły) lub wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek lub zgłoszenie wprowadzają Rodzice elektronicznie poprzez stronę https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa

 

Podanie do publicznej informacji listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Ważne terminy dla rodziców - Klasa Sportowa - Taneczna

Uwaga: do klas sportowych składane są wyłącznie wnioski niezależnie czy dziecko zamieszkuje w obwodzie szkoły czy też nie
Należy wybrać wtedy uczeń spoza obwodu

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej w której przeprowadza się próby sprawności fizycznej. Wniosek lub zgłoszenie wprowadzają Rodzice elektronicznie poprzez stronę https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa

 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziału sportowego

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych