BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Rekrutacja do SP38

Posłuchaj artykułu

REKRUTACJA DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI ORAZ ZASADACH POTWIERDZANIA WOLI PRZYJĘCIA DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

8 kwietnia 2020 r. o godz. 9.00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas I Publicznych Szkół Podstawowych.

W celu uzyskania informacji o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego należy zalogować się na konto kandydata na stronie 

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa/default.aspx

Z uwagi na stan epidemii listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości także na stronach internetowych poszczególnych szkół.

Lista Kandytatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (hasło do otworzenia pliku można uzyskać telefonicznie pod numerem 34 506 50 06)

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do klas I Publicznych Szkół Podstawowych zobowiązani są w terminie 8-17 kwietnia 2020 r. potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do placówki.

Potwierdzenia woli przyjęcia należy dokonywać zdalnie, tj. 

– wysyłając do szkoły e-mail z potwierdzeniem o treści: “Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka (imię i nazwisko) do Szkoły Podstawowej nr 38 w Częstochowie w roku szkolnym 2020/2021” Adres mailowy szkoły sp38@edukacja.czestochowa.pl

lub

– telefonicznie (w przypadku, gdy rodzic nie ma możliwości wysłania wiadomości z wykorzystaniem poczty elektronicznej) pod numerem telefonu 34 506 50 06