BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Robotyka – Centrum Mistrzostwa Informatycznego

W ramach projektu w II semestrze szkoła otrzyma pakiet 3 robotów do współpracy z tabletami i komputerami, które będą służyć uczniom naszej szkoły i uatrakcyjnią zajęcia informatyczne w ramach Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Dodatkowo poprzez realizację grantów projektowych nauczyciel zdobędzie wiedzę niezbędną do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem mikrokontrolerów.