BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Słychać było głos bicia białych serc…

Kolejny raz wzięliśmy udział w Kampanii Białych Serc. Akcja ma na celu wyrażenie głośnego i wyraźnego sprzeciwu wobec narkotyków i wszelakiego rodzaju przemocy. W czasie od 12 do 23 października w szkole i poza nią wiele się działo!

Nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali mecze siatkówki i koszykówki promujące dobre nawyki spędzania wolnego czasu i zdrowe zasady rywalizacji. Uczniowie klas 4 wyszli na ulice, by zrobić hałas na znak tego, że nie zgadzają się na przemoc. Odbyli pokojowy Marsz Protestu Przeciwko Narkotykom i Przemocy. Na terenie szkoły zorganizowane zostały dwie zbiórki „Biała łapka” – na rzecz częstochowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz fundacji „Przystanek kot” i „Psia duszka”. Klasy młodsze wzięły udział w tworzeniu Solidarnego Łańcucha Przeciwko Przemocy. Wychowawcy wszystkich klas natomiast przeprowadzili zajęcia mówiące o przyczynach i skutkach hejtowania w internecie. Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia przygotowali manifestację młodzieży, podczas której w każdej klasie odczytane zostały postulaty: „Nie zgadzamy się na przemoc! Nie zgadzamy się na hejt! Szanujmy drugiego człowieka!”

Mamy nadzieję, że szczytne idee tej kampanii będą towarzyszyć nam na co dzień, a każdy człowiek zanim coś zrobi – najpierw pomyśli. Przez cały czas trwania kampanii słychać było głos bicia białych serc…

Zapraszamy do galerii!