BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Spotkanie na Politechnice

W dniu 19 stycznia klasy 7a, 7b, 7c i 8a odwiedziły Poliechnikę i uczestniczyły w pokazach doświadczeń ukazujących jak fascynująca może być fizyka. Zajęcia udowodniły że fizyka to bardzo życiowa i interesująca dziedzina wiedzy, dowiedzieliśmy się jak zachowują się atomy w niskich i wysokich temperaturach, co to ruch obrotowy i dlaczego wszystko w przyrodzie dąży do zużywania minimalnej ilości energii.  Obejrzeliśmy sceny jak z gwiezdnych wojen. Mieliśmy okazję spróbować zamrożonych do temperatury minus 196 stopni chrupków, sprawdzić co wybucha a co zamarza i jak zmieniają się właściwości substancji pod wpływem temperatury. Serdecznie dziękujemy Pani Lubas za umożliwienie udziału w zajęciach.