BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Spotkanie Rodziców Kandydatów do klas pierwszych

Posłuchaj artykułu

Wszystkich Rodziców i Opiekunów, Kandydatów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 38, zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 12 czerwca 2019 r. o godzinie 17:00 w Sali Widowiskowej.

Na spotkaniu uzyskają Państwo informację dotyczące: podziału klas, działalności świetlicy itp.