BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Spotkanie tutorów młodzieżowych

W piątek 14 kwietnia odbyło się spotkanie tutorów młodzieżowych. Miało ono charakter szkoleniowo-integracyjny. Rozmowa jest kluczem do sukcesu, zatem od czasu do czasu należy podsumować wyniki działań, pochwalić się powodzeniami, opowiedzieć o zmartwieniach. Piątek był momentem do refleksji, ale także do wspólnych szaleństw i zabawy. Dziękujemy tutorom oraz ich opiekunom.