BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Światowy Dzień Autyzmu

Posłuchaj artykułu

2 kwietnia Światowy Dzień Autyzmu

Autyzm to zaburzenie rozwoju o charakterze neurologicznym. U każdego objawia się inaczej, dlatego mówimy o spektrum autyzmu. Nie jest chorobą, a sposobem postrzegania świata, myślenia.

Objawy autyzmu dotyczą głównie nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, umiejętności komunikowania się i przywiązania do schematów. Osoby z autyzmem w wielu sytuacjach mogą nie rozumieć zachowania innych ludzi i ciężko nawiązywać im zwykły, swobodny kontakt. Nie oznacza to, że wolą być samotne. Nawet osoby z autyzmem, które wydają się nie zauważać bliskich, mają takie same potrzeby nawiązywania relacji. Część osób z autyzmem nie mówi, używa innych form komunikacji np. gesty, wskazywanie obrazków w specjalnych książkach do komunikacji, pisanie. Te osoby, które świetnie posługują się mową wysławiają się w sposób, który czasem może wydawać się usztywniony, albo nieadekwatny do sytuacji. Często w autyzmie występuje przywiązanie do jednego wzorca lub rutyny w myśleniu i zachowaniu np. chodzenie zawsze tą samą drogą do szkoły albo tzw. stereotypowe zachowania czyli ogromne zainteresowanie wąską dziedziną wiedzy.

https://polskiautyzm.pl/autyzm/