BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Szkoła dla Rodziców

Posłuchaj artykułu

Szkoła dla Rodziców  cz. I

Ze względu na duże zainteresowanie warsztatami Szkoła dla Rodziców cz. I. „Jak mówić żeby dzieci słuchały, jak słuchać żeby dzieci mówiły” istnieje możliwość uruchomienia kolejnej grupy dla chętnych rodziców.

 

Spotkania będą się odbywać w każdy czwartek w godz. 16:00-18:00, począwszy od 27.09.2018 r.– przez 11 kolejnych spotkań wg następującej tematyki:

 

  • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane
  • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć
  • aktywne, wspierające słuchanie
  • motywowanie dziecka do współdziałania
  • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka
  • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole
  • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka
  • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka
  • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów

 

Zgłoszenia należy kierować do sekretariatu Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 2 do dnia 09.02.2018 r. –  tel. 34 362-24-24, tel. kom. 739-212-739.

 

Realizatorki programu:

 

mgr Alina Włodarek – pedagog

mgr Anna Korycińska – pedagog

 

Ilość miejsc ograniczona !( przyjmujemy 15 kolejnych zgłoszeń )

Zajęcia są bezpłatne.