BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Szkoła Patriotów

W dniu 27 listopada w Katowicach odbyło się podsumowanie i wręczenie certyfikatów dla szkół biorących udział w projekcie “Szkoła Patriotów”.

Nasza szkoła jako jedna z 183 szkół w województwie śląskim otrzymała certyfikat “Szkoły Patriotów”. Koordynatorem projektu z ramienia szkoły była pani Adriana Zębik. Dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie się w ramach prac nad projektem.