BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Szkoła Patriotów

Nasza szkoła uczestniczy w wojewódzkim projekcie edukacyjnym „Szkoła Patriotów”. To
patriotyczne przedsięwzięcie organizowane przez Śląskiego Kuratora Oświaty ma na celu
podkreślenie roli miejsc pamięci w kształtowaniu poczucia tożsamości narodowej i
kulturowej, pielęgnowanie tradycji patriotycznych poprzez propagowanie wiedzy o ważnych
wydarzeniach i postaciach z historii kraju i regionu. W ramach udziału w tym projekcie
uczniowie naszej szkoły opiekują się zapomnianym miejscem pamięci, jakim jest grób
powstańca styczniowego, znajdujący się na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie. Do zadań
wolontariuszy należy także opieka nad żyjącymi uczestnikami innych wydarzeń
historycznych, związanych z naszym regionem.