BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. Sikorskiego 56

Szkoła Przyjazna Harcerstwu

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa to szkoła przyjazna harcerstwu.

Ten zaszczytny tytuł w stopniu złotym szkoła otrzymała dnia 16 czerwca 2018 roku.

 

Skip to content