BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. Sikorskiego 56

34 5065006; 34 3614075; sp38@edukacja.czestochowa.pl

Terminarz spotkań 2019/2020

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Lp. Termin Treść
1. 18.09.2019 r. godz. 17,00 klasy I – III.(środa) 19.09.2019 r. godz. 17,00 klasy IV – VIII (czwartek) Spotkanie klasowe z wychowawcą – m. in.: wybór klasowej Rady Rodziców, zapoznanie rodziców z Zasadami Oceniania Wewnątrzszkolnego, planem pracy wychowawcy.   Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców-m. in.: wybór Prezydium Rady Rodziców, przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzenie rocznego programu, profilaktyczno-wychowawczego.  
2. 01.10.2019 r. godz.17,00 Konsultacje indywidualne z rodzicami.
3. 05.11.2019 r. godz. 17,00 Konsultacje indywidualne z rodzicami.
4. 11.12.2019 ( środa) godz.17 Klasy I – III 12.12.2019 r. (czwartek) godz.17,00 Klasy IV -VIII Spotkanie klasowe z wychowawcą- m.in.: poinformowanie rodziców uczniów
o propozycjach ocen na I semestr oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi z zachowania. 
5 07.01.2020 r. godz.17,00 Konsultacje indywidualne z rodzicami.
5 05.02.2020 ( środa) godz. 17,00 Klasy I – III 06.02.2020  (czwartek) godz. 17,00 Klasy IV -VIII Wywiadówki-poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów  w I semestrze roku szkolnego. 2019/2020  
6. 03.03.2020 r. godz. 17,00 Konsultacje indywidualne z rodzicami.
7. 07.04.2020 r. godz.17,00 Konsultacje indywidualne z rodzicami.
8. 13.05.2020 r. godz. 17,00 Klasy I – III ( środa) 14.05.2020 r. godz. 17,00 Klasy IV –VIII (czwartek) Spotkanie klasowe z wychowawcą-poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen końcoworocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania.  
9. 02.06.2020 r. godz. 17,00   Konsultacje indywidualne z rodzicami.