BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Test diagnostyczny dla klas ósmych

Termin testu17 marca 2021 r.
(środa)
18 marca 2021 r.
(czwartek)
19 marca 2021 r.
(piątek)
Zakres testuJęzyk polskiMatematykaJęzyk angielski
Język niemiecki
Czas trwania testu
dla uczniów
bez dostosowań
9:00-11:00
Sale: SG, I-20
9:00-10:40
Sale: SG, I-20
9:00-10:30
Sale: SG, I-20
II-14 (j. niemiecki)
Czas trwania testu120 min100 min90 min
Czas przedłużenianie więcej niż o 60 min.nie więcej niż o 50 min.nie więcej niż
o 45 min.
Czas trwania testu
dla uczniów
z dostosowaniami
9:00-12:00
Sale: II-10, II-1
9:00-11:30
Sale: II-10, II-1
9:00-11:15
Sale: II-10, II-1

Uczniowie klas ósmych przychodzą do szkoły w maseczkach, ustawiają się przed wyznaczonymi wejściami zachowując odstępy 1,5 – metrowe. 

  • Do Sali Gimnastycznej uczniowie klasy A i B (bez dostosowań) wchodzą wejściem od boiska szkolnego – szatnia jest zorganizowana w pomieszczeniach szatni od wychowania fizycznego.
  • Do Sali Widowiskowej uczniowie klasy C (bez dostosowań) wchodzą wejściem obok kuchni przy automacie spożywczym – szatnia będzie w sali gimnastycznej obok sali widowiskowej.
  • Do Sali II-10 uczniowie z dostosowaniami oraz cudzoziemcy wchodzą wejściem obok kuchni przy automacie spożywczym – szatnia będzie w Sali II-11

Na egzamin uczniowie przychodzą w stroju podkreślającym fakt, że piszą egzamin.
Uczniowie podczas egzaminu mają mieć do okazania legitymacje szkolne lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

W tym dniu prosimy o ograniczenie liczby przynoszonych rzeczy do minimum (trzy długopisy z czarnym tuszem, linijka na egzamin z matematyki, ewentualnie woda mineralna w butelce i chusteczki higieniczne). Rysunki na matematyce uczniowie wykonują długopisem.

Uczniowie na salę egzaminacyjną nie mogą wnosić telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych. Pozostawiają je w domu lub z rzeczami osobistymi.

Uczniowie zajmują miejsca w sali zgodnie z wylosowanym przez zespół nadzorujący numerem stolika.

Po wcześniejszym zakończeniu pracy z arkuszem uczeń odkłada zamknięty arkusz na brzeg ławki, podnosi rękę i nie opuszcza sali, dopóki nie uzyska zgody od członka zespołu nadzorującego.

W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej, nawet jeśli ktoś skończył pracę z arkuszem.