BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Tutoring młodzieżowy

Posłuchaj artykułu

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa w Częstochowie jest pierwszą szkołą podstawową w Polsce, w której funkcjonuje tutoring młodzieżowy. Grupy uczniów z klas VII-VIII przeszły 10-godzinne szkolenie prowadzone przez panią Dorotę Cichecką, trenera Instytutu Tutoringu Szkolnego. Uczniowie ci będą szkolnymi przewodnikami i opiekunami pierwszoklasistów, którzy dopiero poznają zasady i reguły panujące w szkole. Poza wychowawcą będą oni mieli wsparcie w swoich „tutoringowych” opiekunach. Ma to duże znaczenie dla tej grupy dzieci. Maluchy poznają w szkole sposoby komunikowania się, a szkolne korytarze są dla nich labiryntem słów i gestów. To tu wymieniają się spojrzeniami, nawiązują znajomości. Tutor młodzieżowy wskaże ścieżkę, którą warto kroczyć, poda rękę, gdy „labirynt korytarzy” okaże się zbyt zagmatwany. Zajęcia z najmłodszymi podczas przerw, udział opiekunów młodzieżowych w feriach szkolnych, integracyjny wyjazd, wycieczki i wyjścia, a przede wszystkim cykliczne cotygodniowe spotkania z maluchami – na to stawiamy i tego chcemy dla naszych dzieci. Młodzi tutorzy stają się pomostem między światem dorosłych a światem dziecięcym.

Komunikujmy się po ludzku, rozmawiajmy ze sobą, nie bądźmy obok siebie lecz razem – takiej szkoły chcemy.

To nie pierwsze nasze działania mające na celu zmianę szkolnej rzeczywistości. Tutoring szkolny jest jedną z metod edukacji zindywidualizowanej, opierającej się na bezpośrednim spotkaniu tutora z uczniem. Tutoring rozwojowo-dydaktyczny funkcjonuje u nas od 2017 roku. Przyjęliśmy zasadę objęcia tego rodzaju programem uczniów klas czwartych, co znakomicie sprawdza się jako metoda rozwoju ucznia, otwierania go na nowe możliwości, poszerzaniu horyzontów. Coraz więcej nauczycieli naszej szkoły szkoli się, by móc podjąć wyzwanie bycia tutorem, osobą, która ma czas, by porozmawiać, by powiedzieć dobre słowo, by cieszyć się z sukcesu i wspierać w niepowodzeniu. Szkoła, w której tutoring staje się integralną częścią, wrasta w codzienność, to miejsce bezpieczne i przyjazne.

Dajmy dzieciom moc, by odnalazły drogę do celu… bycia dobrym człowiekiem.

W roku szkolnym 2019/2020 szeregi nauczycieli – tutorów zasilą kolejne przeszkolone osoby.

Będą to:

Adrianna Zębik

Aneta Motyl

Anna Leszczyńska

Barbara Kwarciak

Dagmara Zyngier

Dariusz Kierat

Ewa Ćwiklińska

Joanna Jamska

Kamil Polewski

Lucyna Kożuch

Magdalena Bociąga

Monika Mielczarek-Soluch