BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Tydzień życzliwości i kultury

Posłuchaj artykułu

Od 12 do 16 grudnia 2016 roku w ramach Rządowego Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” obchodziliśmy TYDZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I KULTURY.
Przyświecało nam wówczas hasło: Lekarstwem przeciwko agresji – życzliwość. Naszym założeniem było wzmocnienie właściwych, pozytywnych zachowań względem drugiej osoby. Aby rozweselić mury szkolne codziennie obowiązywał inny kolor, wiążący się z pozytywną symboliką:
– w poniedziałek – kolor żółty – „zrozumienie to każdego jest marzenie”,
– we wtorek – kolor czerwony – kolor życia i pozytywnych emocji,
– w środę – kolory różowy i niebieski – kolory wzbudzające empatię, symbolizujące uczciwość, życzliwość i wrażliwość,
– w czwartek – kolor pomarańczowy – dodający pozytywnej energii,
– w piątek – kolor zielony – kolor przyjaźni, nadziei i wiary w dobroć drugiego człowieka.
Uczniowie z wielkim zapałem przyłączyli się do tygodniowych działań. Podczas zajęć zostali zapoznani z genezą Światowego Dnia Życzliwości, rozmawiali o tym, dlaczego dobrze jest być życzliwym i miłym na co dzień. W większości klas przeprowadzone zostały zajęcia z e-podręcznikiem, poruszające tematykę życzliwości, jako najlepszego prezentu, którym możemy obdarować innych. Na lekcjach powstały plakaty, będące kodeksami życzliwości, a także indywidualne prace prezentujące tę tematykę. Uczniowie pisali pouczające wierszyki i opowiadania. Przeprowadzone zostały także rozgrywki sportowe, będące inspiracją do aktywnego spędzania wolnego czasu.
Miejmy nadzieję, że przypomniane zasady kulturalnego i życzliwego zachowania zostaną na zawsze z nami.

https://goo.gl/photos/V9vhYXBuGXcMxYTa8