BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Ubezpieczenie NNW

Informujemy Rodziców, iż szkoła podobnie jak w roku ubiegłym nie pośredniczy w zawieraniu ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Dlatego przypominamy, iż ubezpieczenie NNW zawierane przez Państwa prywatnie ważne jest od momentu podpisania umowy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym i nie działa wstecz.