BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

VII Częstochowskie Dni Profilaktyki Uzależnień

W dniach 14-26 czerwca uczniowie i nauczyciele naszej szkoły aktywnie włączyli się VII Częstochowskie Dni Profilaktyki Uzależnień pod hasłem “Bądź sobą, nie ulegaj nałogom”. Wszyscy uczniowie naszej szkoły brali aktywny udział w warsztatach, pokazach, prezentacjach, prelekcjach. Uczniowie klas młodszych brali udział w warsztatach na temat profilaktyki uzależnień, zorganizowanych w szkole przez przedstawiciela WOM. Klasy drugie i trzecie przygotowywały plakaty, hasła i banery o tematyce związanej z zapobieganiem uzależnieniom wśród dzieci. Klasy czwarte i piąte brały udział w prelekcji, obejrzały przygotowany przez uczniów klasy 7d spektakl, a także filmy o tematyce profilaktycznej “Wsłuchaj się w siebie” i “Bo jest pasja”. Wymienione materiały filmowe, nagrane zostały przez uczniów klas siódmych, podczas pracy w systemie online. Po występie uczniowie spotkali się z aktorami aby wspólnie porozmawiać o towarzyszących im podczas nagrań emocjach i przeżyciach związanych z  tak ważnym celem nagrań. Całość podsumował  występ zespołu raperskiego “Antydragi”. Klasy 4-7 brały udział w warsztatach plastycznych “Niezaplątani w uzależnienia”.


Klasy ósme włączyły się aktywnie poprzez warsztaty z psychologiem pt.”Utrata wolności czyli uzależnienia”, oraz pogadankę z psychologiem dotyczącą asertywności, umiejętności odmawiania,  istoty wpływu grupy, niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uzależnień.
Następnie podczas lekcji informatyki uczniowie klas 8 opracowali materiały edukacyjne dla społeczności lokalnej, pod hasłem: “Stop uzależnieniom”, podczas lekcji biologii dowiedzieli się jaki wpływ na organizm młodego człowieka mogą mieć uzależnienia.


Klasy 4,-8 obejrzały także materiał filmowy, brały udział w warsztatach na temat uzależnień oraz pokazie działania m.in. alkogogli, narkogogli – prowadzonego przez przedstawiciela Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie.Uczniowie aktywnie działali także podczas lekcji geografii, dowiadując się jak pozytywnie wpływają na nas pasje i jak aktywnie spędzać czas. Natomiast podczas zajęć tanecznych oraz sportowych, prowadzone były zajęcia ruchowe pod hasłem: „Apetyt na zdrowie”.
Aby podsumować  nasze działania zaprosiliśmy uczniów klas 4-7 do udziału w Profilaktycznej Grze Terenowej, zorganizowanej i przeprowadzonej przez uczniów klasy 4a. Podczas gry, uczestnicy zmierzyli się z sytuacjami w których musieli dokonać właściwych wyborów, związanych z uzależnieniami, sytuacjami niebezpiecznymi, radzeniem sobie z odmową, hejtem. Zorganizowaliśmy także kącik informacyjny w którym prezentujemy nasze prace, plakaty i ulotki, które uczniowie wypracowali wraz z nauczycielami podczas zajęć w czasie tego tygodnia.


Wszystkim zaangażowanym uczniom i nauczycielom serdecznie dziękujemy za włączenie się we wszystkie wspomniane działania.