BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

W ramach projektu Częstochowa wolna od przemocy

W ramach projektu Częstochowa wolna od przemocy

realizowanego przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
w Częstochowie 

we współpracy z Pełnomocniczką Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Równych Szans,

Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta oraz Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji

i Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia

pod patronatem Urzędu Miasta w Częstochowie zorganizowany został konkurs plastyczny dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych

 pt.. POZYTYWNIE ZAKRĘCENI W CYBERPRZESTRZENI

wyróżnienie otrzymała nasza uczennica  Zofia Burczy z klasy VIIc

Więcej o projekcie można przeczytać w podanym linku

https://zppp.ids.czest.pl/cyberprzemoc/