BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. Sikorskiego 56

34 5065006; 34 3614075; sp38@edukacja.czestochowa.pl

Wczujmy się w klimat

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w konkursie – “Wczujmy się w klimat – adaptacja do zmian klimatu wokół nas”.

Celem konkursu jest popularyzacja tematu adaptacji do zmian klimatu oraz projektu “Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” za pomocą zdjęcia lub plakatu.

Zmiany klimatu odczuwamy wszyscy – wzrost temperatury, fale upałów, intensywne opady deszczu, burze i silny wiatr, podtopienia i powodzie występują w ostatnich latach znacznie częściej. Klimatolodzy przewidują, że w najbliższych dekadach te zjawiska pogodowe będą nie tylko występować częściej, ale wzrośnie również ich intensywność. Wiąże się to z zagrożeniem naszego zdrowia, bezpieczeństwa, a także z wystąpieniem szkód i zniszczeń powodujących straty finansowe. Duże miasta ze względu na swoją strukturę oraz liczbę mieszkańców są szczególnie wrażliwe na ekstremalne zjawiska pogodowe. Dlatego potrzebne są działania adaptacyjne, które powinny być podejmowanie przez samorządy oraz mieszkańców miast.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu Ministerstwa Środowiska “Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”, w którym opracowywane są plany adaptacji do zmian klimatu dla 44 polskich miast (37 miast liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców oraz 7 mniejszych). Zobacz ulotkę ibroszurę.

Jest to unikalny na skalę europejską projekt, który na zlecenie Ministerstwa Środowiska realizują wiodące w sektorze ochrony środowiska instytucje: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firma Arcadis.

Prace oceniane będą w kategoriach fotografia oraz plakat.

FOTOGRAFIA

będąca interpretacją hasła “Wczujmy się w klimat – adaptacja do zmian klimatu wokół nas”. Zdjęcie musi być wykonane w Polsce. Może być zarówno nieprzetworzone, jak i retuszowane poprzez obróbkę w programach graficznych. Fotografia powinna przedstawiać działania, sytuacje zachęcające do podjęcia działań w zakresie adaptacji do zmian klimatu, np. park kieszonkowy w mieście, podlewanie ogródka deszczówką, zakładanie ogrodu deszczowego lub pokazywać skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych (m.in. burzy, wiatru, powodzi, podtopienia, wysokich temperatur). Szczegółowe wymagania dotyczące fotografii dostępne są na stronie internetowej Konkursu oraz w regulaminie.

 PLAKAT

promujący konieczność adaptacji do zmian klimatu, zawierający krótkie hasło promocyjne. Akceptowane są plakaty wykonane za pomocą technik komputerowych i skany plakatów wykonanych odręcznie. Szczegółowe wymagania dotyczące plakatu dostępne są na stronie internetowej Konkursu oraz w regulaminie.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w regulaminie konkursu.

Link do regulaminu: KLIK