BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Who is it?

Posłuchaj artykułu

KONKURS JĘZYKOWO PLASTYCZNY

”Who is it?”

Namaluj lub narysuj dowolną techniką jedną ze sławnych osób mieszkających w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii czy USA. Wszystkie prace powinny być na kartce formatu A4 lub A3. 

Na osobnej kartce dołącz krótki opis postaci w języku angielskim.

Konkurs trwa do 29 listopada 2019 r.

Podpisane prace należy składać do p. Agaty Knapik lub p. Sylwii Wójcik.

Dla autorów najlepszych trzech prac czekają nagrody!!!