BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

„Witaj, wiosno, wiosenko!” – motywy wiosny w literaturze

Posłuchaj artykułu

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Poezji (21 marzec) oraz projektu bibliotecznego „CzytajMY poezję” zorganizowano Szkolny Konkurs Literacko-Plastyczny „Namaluj wiersz – ilustracja do wiersza o wiośnie”. 

Celem konkursu było zaciekawienie uczniów poezją dziecięcą, kształtowanie wrażliwości odbioru utworów literackich; rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów; uwrażliwianie na piękno języka ojczystego oraz odnajdywanie motywów wiosny w literaturze.

Konkurs skierowany był do uczniów klas II-V. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu ilustracji do wiersza o wiośnie. Uczniowie klas 2-3 wykonali prace plastyczną do wiersza „Wiosna” Czesława Janczarskiego, natomiast uczniowie klas 4-5 do wiersza „Wiosenne pytania” Hanny Łochockiej.

Do obrad jury zaproszono p. Agnieszkę Grudzińską – nauczyciel-konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

Organizatorki: Iwona Tutak i Joanna Jamska

KATEGORIA I- klasy 2-3

I MIEJSCE Marta Konowska – kl.3D

II MIEJSCE Julia Niżnik – kl.3B

III MIEJSCE Lidia Glińska – kl.2B

WYROŻNIENIE: Alicja Gołębiowska – kl.2C, Jagoda Wielgus -kl.3C

KATEGORIA I- klasy 4-5

I MIEJSCE Lena Samorek – kl.4C

II MIEJSCE Natalia Michalska– kl.5A

III MIEJSCE Wiktor Pietras – kl.5C

WYROŻNIENIE: Aleksandra Kamińska – kl.4A, Nikola Drobniak – kl.5B

Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody w DNIU POEZJI (21 marzec). Galeria zwycięskich prac znajduje się w holu przed wejściem do biblioteki.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Dziękujemy serdecznie wszystkim Uczestnikom.

Info: Iwona Tutak