BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Wizyta w sądzie

W dniu 24 stycznia klasa 7a miała możliwość zapoznać się z zawodem sędziego, prokuratora i adwokata podczas wizyty w Sądzie Rejonowym w Częstochowie.  Podczas spotkania z p.PSR Sędzią M.Michalską mieliśmy okazję wziąć udział w rozprawie, odegrać różne role, przedyskutować odpowiedzialność karną młodzieży po 13 roku życia.  Serdecznie dziękujemy za takie spotkanie.