BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Wkraczamy w nowe stulecie

Posłuchaj artykułu

W grudniu 2019 roku świętowaliśmy 100- lecie istnienia Szkoły. Z tej okazji przygotowaliśmy Salę Wspomnień, w której zgromadziliśmy pamiątki z przeszłości, przeprowadziliśmy konkursy plastyczne „Okulary pana Zamenhofa”, „Moja szkoła za 100 lat”, I Powiatowy Konkurs Literacko- Plastyczny na Laurkę dla Szkoły. 
Ksiądz Gmyrek przeprowadził dla uczniów warsztaty esperanto. Na korytarzu pojawił się mural z portretem Ludwika Zamenhofa- patrona naszej placówki, a także tablica upamiętniająca byłych nauczycieli, którzy zginęli w czasie wojny.
5 grudnia odbyła się uroczystość jubileuszowa, na którą przybyli goście, wśród nich Prezydent Miasta Krzysztof Matyjaszczyk,  pani Alicja Janowska – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie, przedstawiciele  Urzędu Miasta, emerytowani nauczyciele, dyrektorzy innych placówek, instytucji i organizacji społecznych, a także rodzice i absolwenci.

-Jubileusze, a zwłaszcza stulecie, to okazja do wspomnień. Naszym zegarem są kolejne dzwonki, dni, miesiące i lata. Te etapy są nieuniknione, następują po sobie jak pory roku, każda z nich jest inna, ale każda piękna i wyjątkowa- powiedziała pani dyrektor A. Dymek, nawiązując do części artystycznej przygotowanej przez uczniów naszej szkoły.  

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia jubileuszu. 
Poniżej zamieszczamy fotorelację z uroczystości.