BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Wspomnienia z wakacji

Klasy czwarte na zajęciach plastyki wspominały wakacje. Dzięki swojej kreatywności wszystkie pamiątki i wspomnienia schowały w pięknie ozdobionych pudełkach.                       

Opiekun: pani Asia