BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. Sikorskiego 56

Wychować człowieka mądrego

Tutoring

„Tutoring przynosi efekty tylko wtedy kiedy jest realizowany”

 

Nasza szkoła zakwalifikowała się do ogólnopolskiego projektu  “Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej   z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole”. Realizatorem projektu jest Instytut Tutoringu Szkolnego – www.tutoring.org.pl (placówka Towarzystwa Edukacji Otwartej), a projekt sfinansowany został ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Uczniowie objęci tutoringiem w naszej szkole zyskają wsparcie życzliwego im dorosłego (tutora), który będzie dla nich indywidualnym wsparciem.

 

Projekt przewiduje (w latach 2016-2018) następujące działania:

  • Wdrożenie tutoringu szkolnego w 64 szkołach w całej Polsce, w 6 Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych (MOW-ach) i 6 Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii (MOS-ach),
  • Przeszkolenie z zakresu tutoringu szkolnego ponad 1000 nauczycieli oraz ponad 200 pracowników MOW-ów i MOS-ów,
  • Objęcie wychowawczą opieką tutorską ponad 9 tysięcy uczniów w Polsce,
  • Wspieranie pracy wyszkolonych tutorów w formie superwizji i konsultacji,
  • Wsparcie dyrektorów placówek wprowadzających tutoring,
  • Wizyty studyjne w szkołach studyjnych,
  • Rozwijanie i propagowanie metody tutoringu szkolnego oraz pedagogiki dialogu w Polsce,
  • Publikacje podręcznika-poradnika tutora szkolnego.

 

Więcej o projekcie można przeczytać i obejrzeć na stronie projektu www.tutoringszkolny.pl

Klasy, które zostaną objęte tutoringiem w roku szkolnym 2017 / 2018 oraz tutorzy przypisani do poszczególnych klas

 

III D

Patrycja Rogalska-Dymek

Irena Górniak

Alicja Kowal

Aneta Dulbińska

IV A

Agnieszka Sikorska

Marcin Kiszteliński

Konrad Dawid

Anna Kocot

IV B

Mariusz Gomoluch

Robert Ogrodniczek

Rafał Krzypkowski

Katarzyna Woźniak

IV C

Rafał Ostrowski

Kinga Królik

Małgorzata Dendek

Agnieszka Żuk

Anna Wójcik

IV D

Magdalena Kierpiec

Iwona Tutak

Ewa Gawińska

Paulina Stacherczyk-Łyczbińska

Monika Polak

VII A

Anna Dymek

 

[su_button url=”https://sp38.czest.pl/wp-content/uploads/2017/09/ulotka_tutoring.pdf” background=”#3b69a8″ size=”6″ wide=”yes” center=”yes” icon=”icon: file-pdf-o”]Ulotka dla Rodziców[/su_button]