BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Wychowanie patriotyczne

Dziecko w wieku wczesnoszkolnym wielu spraw jeszcze nie rozumie, ale wiele może przeżywać. We wczesnej fazie rozwoju dziecka oddziaływają one raczej na jego podświadomość i tworzą jedynie tło. Potem przychodzi kolej na ich objaśnianie i identyfikację bieli i czerwieni na fladze państwowej, białego orła w godle Rzeczypospolitej, hymnu i okoliczności jego powstania oraz wielu symboli wolności. „Bo wolność krzyżami się mierzy”…

Najważniejszą sprawą w wychowaniu patriotycznym jest budzenie u dzieci, od najwcześniejszych już lat, uczuciowego związku z Ojczyzną i wszystkimi jej składnikami, które mieszczą się w tym pojęciu.

W codziennej pracy z dziećmi istnieje wiele możliwości wplatania treści o zabarwieniu patriotycznym. Naszym obowiązkiem jako nauczycieli jest dbałość o takie kształtowanie programów zajęć, aby zawierały one najważniejsze elementy z historii Polski, polskiej tradycji i kultury. Klasa 1B już od września br. rozpoczęła cykliczną (comiesięczną) opiekę nad pomnikiem pomordowanych przez Niemców obywateli Częstochowy – Polaków, którzy zostali rozstrzelani w 1941 r. Co miesiąc porządkujemy pomnik, sprzątamy liście, śmiecie oraz palimy znicze, składamy kwiaty. Czasami ilość zebranych śmieci przerasta nasze wyobrażenia. (co obrazują zdjęcia poniżej).

Wychowanie patriotyczne służy budowaniu tożsamości narodowej oraz uczy przywiązania do historii i tradycji. Dlatego tak ważnym jest, aby od najmłodszych lat w otoczeniu dzieci pojawiały się barwy i symbole narodowe.

Pomysłodawcą tego projektu (działania patriotycznego) jest nauczycielka pani mgr Maria Dobrzyńska (p. Maja).