BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

WYNIKI II MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSY FOTOGRAFICZNEGO

„JESIEŃ W OBIEKTYWIE UCZNIÓW KLAS 1-3”

Cieszymy się ogromnie, że możemy poinformować o wynikach  II międzyszkolnego konkursu fotograficznego „Jesień w obiektywie uczniów klas 1-3”.
Do konkursu  zgłoszono 80 zdjęć z 10 częstochowskich szkół.
Jury w konkursie fotograficznym w składzie:  Przewodniczący: p. Paulina Jasińska ; Członkowie: p. Paulina Kopera – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, p. Marta Gorzałka- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, p. Beata Grabara -nauczyciel współorganizujący proces kształcenia.

LAUREACI;
I MIEJSCE- Milena Kubat- SP13- Opiekun p. Iwona Bukowska- Turska
II MIIEJSCE- Tomasz Kilan- SP22- Opiekun p. Monika Kozieł
III MIEJSCE- Karol Stochel- SP 13-Opiekun p. Barbara Jezierska

WYRÓŻNIENIA:
Bartosz Lasota- SP38- Opiekun p. Agnieszka Urbańczyk
Aleksandra Kowenia- SP7-Opiekun p. Katarzyna Duraj
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Nagrody (dla laureatów) oraz dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu będą dostarczone do szkół lub przesłane pocztą.

UWAGA!
Informujemy, że w związku ze stanem epidemii, nagrody zostaną dostarczone w najbliższym możliwym czasie.

Dziękujemy serdecznie wszystkim Uczestnikom i Opiekunom.