BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Wyniki III Powiatowego Konkursu Literacko- Plastycznego „Kapsuła czasu”

 

Z radością ogłaszamy, że rozstrzygnięty został Konkurs Literacko- Plastyczny  dla dzieci i młodzieży „Kapsuła czasu” na list do prawnuka o  problemach współczesnego świata i największych osiągnięciach pierwszego dwudziestolecia XXI wieku lub/oraz na pracę plastyczną ilustrującą największy wynalazek współczesnego świata.

Konkurs skierowany był do uczniów wszystkich typów szkół podstawowych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych z powiatu częstochowskiego.

Prace oceniono w dwóch kategoriach: praca literacka oraz praca plastyczna.

Celem konkursu było zwrócenie uwagi na problemy i osiągnięcia współczesnego świata oraz popularyzowanie twórczości plastycznej i literackiej.

Na Konkurs wpłynęły prace z 14 szkół w dwóch kategoriach wiekowych, najwięcej prac napłynęło od uczniów klas 3-5.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, SP nr 16, SP nr 24, SP nr 38, SP nr 40, SP nr 46, Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Piękny Umysł” w Częstochowie,

Szkoła Podstawowa nr 1 w Blachowni,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie,

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego Łojki,

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Lgocie Małej,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hutkach,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamyku,

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Piękny Umysł”.

Jury przyznało nagrody i wyróżnienia autorom prac w dwóch kategoriach wiekowych: kategoria I- klasy 3-5, kategoria II – kl.6-8.

PRACE NAGRODZONE w KATEGORII – PRACA PLASTYCZNA

KATEGORIA I – klasy 3-5

I MIEJSCE:

Gabriela Górniak 

II MIEJSCE:

Nikola Kowalik  

Anastasiia Savenkova

III MIEJSCE:

Lena Rybak 

Ewa Król

WYRÓŻNIENIE: Igor Kempa, Dawid Tyl

KATEGORIA II – klasy 6-8

I MIEJSCE:

Wiktor Goldsztajn

II MIEJSCE:

Anna Szymala 

III MIEJSCE:

Kacper Wieczorek 

WYRÓŻNIENIE: Julia Figurska 

PRACE NAGRODZONE w KATEGORII – PRACA LITERACKA

KATEGORIA I- klasy 3-5

I MIEJSCE:

Aleksandra Przybyłowicz 

II MIEJSCE:

Adam Nitecki 

III MIEJSCE:

Konrad Trajdos 

WYRÓŻNIENIE: Fabian Bejm, Zuzanna Szczerba , Adam Wiśniewski 

KATEGORIA II – klasy 6-8

I MIEJSCE:

Franciszek Zbrojkiewicz 

II MIEJSCE:

Amelia Nalewajka  

III MIEJSCE:

Kacper Wieczorek 

WYRÓŻNIENIE: Jakub Napierski, Wiktor Goldsztajn

Prace laureatów zostaną umieszczone w kapsule czasu i zakopane na terenie szkoły.

Zapraszamy opiekunów uczniów po odbiór nagród i dyplomów w dniach 20.01.-27.01.22 r., po wcześniejszym ustaleniu z organizatorami terminu spotkania- prudlo@sp38.czest.pl.

W dniach 28.01.22- 15.02.22r. nieodebrane dyplomy zostaną dostarczone do szkół laureatów.

Serdecznie gratulujemy Nagrodzonym i Wyróżnionym! 

Wszystkim uczestnikom Konkursu dziękujemy za udział. 

Organizatorzy:                                                                                         

A. Dulbińska                                                                                              

A. Jamska

M. Kierpiec

H. Prudło

I. Tutak