BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

WYNIKI Konkursu Kaligraficznego -XI edycja

Posłuchaj artykułu

            20 maja 2020 r. dokonano oceny prac i wyłoniono zwycięzców Wojewódzkiego Konkursu Kaligraficznego „I Ty możesz zostać Mistrzem pióra”.

Przypominany, że temat kaligrafowania stanowiły fragmenty z dziejów Częstochowy zebrane i spisane w wydaniu Zbisława Janikowskiego pt.: „Nowe baśnie, legendy, opowieści z dziejów Częstochowy i okolicy”. Tematyka tegoroczna wpisała się w obchody 800-lecia Częstochowy. W 2020 roku przypada rocznica pierwszej pisemnej wzmianki o naszym mieście datowana w kronikach na 1220 rok.

Do kursu przystąpiło 536 uczniów ze 133 szkół województwa śląskiego (szkoły podstawowe 106 i 27 szkoły średnie).

Była to XI edycja konkursu, po raz pierwszy w randze wojewódzkiej. Patronat honorowy nad konkursem sprawowali: Prezydent Miasta Częstochowy, Dyrektor Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach, Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Częstochowie. Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie była naszym partnerem.

Zadaniem uczestników było przepisanie fragmentu tekstu literackiego w sposób piękny, estetyczny i przykuwający uwagę. Wskazane było, by teksty zostały ozdobione wybranymi iluminacjami (inicjałami, bordiurami, miniaturami itd.).

Laureatom oraz wyróżnionym przyznano dyplomy i nagrody.

Sponsorami konkursu w tej edycji byli: pan Europoseł Marek Balt, pan Poseł Zdzisław Wolski, Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 24 oraz Szkole Podstawowej nr 38 w Częstochowie.

Dziękujemy naszym sponsorom za pomoc i wsparcie.

Termin rozstrzygnięcia konkursu, wyznaczony w regulaminie konkursowym, niestety uległ zmianie. Wynikało to z wprowadzenia stanu epidemicznego w Polsce. Do rozstrzygnięcia jury przystąpiło w możliwie jak najszybszym terminie.

W związku z nadal trawiącymi ograniczeniami wynikającymi z pandemii informujemy, że nie odbędzie się uroczystość podsumowania konkursu, a dyplomy i nagrody będą do odbioru w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 24 w Częstochowie po 08.06.2020r. Termin odbioru należy ustalić telefonicznie z sekretariatem szkoły tel. 34-364-34-05. 

            Organizatorki dziękują wszystkim Uczestnikom za udział, a Państwu Nauczycielom za pomoc w przygotowaniu prac konkursowych.

Gratulujemy pomysłów i zaangażowania w tak trudnej i nietypowej dzisiaj kategorii.

Załącznik:

Protokół z podsumowania Wojewódzkiego Konkursu Kaligraficznego. 

Organizatorki:

Agnieszka Jungowska

Urszula Stefaniak

Iwona Tutak