BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Wyniki konkursu “Kapsuła czasu”

Protokół V Powiatowego Konkursu Literacko- Plastycznego „Kapsuła czasu”

W dniach w 1.10- 18.12. 2023 roku w Szkole Podstawowej nr 38 im. Ludwika Zamenhofa w Częstochowie odbył się Konkurs Literacko- Plastyczny „Kapsuła czasu”.

Konkurs miał na celu:

  1. Wpajanie szacunku do historii, tradycji i wartości.
  2. Zachęcenie młodzieży do prezentowania własnej twórczości.
  3. Popularyzowanie twórczości plastycznej i literackiej.
  4. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów.
  5. Zadaniem uczestników było:
  • w kategorii plastycznej – stworzenie pracy plastyczno–technicznej będącej portretem babci lub dziadka; 
  • w kategorii literackiej – zredagowanie opowiadania, w formie gawędy, inspirowanego wspomnieniami babci lub dziadka. 

W kategorii literackiej wzięło udział 12 szkół z powiatu częstochowskiego, a w kategorii plastycznej- 10 placówek.

Dziękujemy wszystkim uczniom i opiekunom za udział w konkursie.
Po odbiór dyplomów i nagród zapraszamy do sekretariatu SP nr 38 (ul. gen. W. Sikorskiego 56) w dniach 22.01.2024- 25.01. 2024 r.

Jury w składzie:
M. Kierpiec
A. Czerwińska
A. Dulbińska

A Wójcik
J. Jamska
P. Skuza

wyłoniło zwycięzców:

Kategoria literacka

klasy 3-5

I miejsce  

Anna Szymczak – SP nr 33 w Częstochowie

II miejsce

Lena Figler- SP w Kłomnicach

III miejsce 

Aleksandra Turniak- SP nr 39 w Częstochowie

Hanna Wodzisławska- SP nr 38 w Częstochowie 

klasy 6-8

I miejsce  

Adam Gradzik-  SP w Brzyszowie

II miejsce 

Wiktoria Grabowska- SP nr 26 w Częstochowie

III miejsce

Emilia Kołdon- SP w ZS-P w Rudnikach

Wyróżnienie
Lena  Drzastwa- SP nr 26 w Częstochowie
Urszula Szymczyk- SP nr 24 w Częstochowie

Kategoria plastyczna

klasy 3-5
I miejsce

Alicja Pruban SP nr 53 w Częstochowie
Lena Jawniak SP nr 38 w Częstochowie

II miejsce

Vanesa Kuban SP w Kłomnicach
Anastazia Kutsenko SP nr 38 w Częstochowie

III miejsce

Samanta Adamczyk SP w Skrzydlowie
Gabriela Czerwik SP nr 53 w Częstochowie

klasy 6-8

I miejsce

Anna Horborvkova ZSP nr 1 w Częstochowie
Gabriela Litwinowicz SP nr 42 w Częstochowie

II miejsce

Zuzanna Siemińska SP nr 27 w Częstochowie
Alicja Gebel SP nr 10 w Częstochowie

III miejsce

Bartosz Grojec SP nr 27 w Częstochowie
Maria Leżańska ZSP nr 1 w Częstochowie

Organizatorzy:
H. Prudło

J. Jamska