BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Wyniki konkursu plastycznego dla klas 1- 3 „Dzieci z autyzmem są wśród nas”

Z wielką przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego dla klas 1-3 „Dzieci z Autyzmem są wśród nas”.

Konkurs, przeprowadzono podczas Szkolnego Tygodnia Świadomości Autyzmu, którego celem było  propagowanie wiedzy na temat autyzmu  i włączenie uczniów ze spektrum autyzmu w grupę rówieśniczą.

Napłynęło wiele ciekawych prac.

Jury w składzie: p. Agnieszka Krzypkowska, p. Katarzyna Klimas (nauczyciele współorganizujący proces kształcenia) oraz p. Joanna Jamska (nauczyciel plastyki), brało pod uwagę zarówno pomysłowość, estetykę wykonania pracy, jak i przesłanie, które praca ze sobą  niesie.

Wyłoniono następujących laureatów:

I miejsce – ex aequo: Aleksandra Kamińska – kl. 3a Cyprian Puto – kl. 3b                

II miejsce – ex aequo: Igor Kempa – kl. 3d Mikołaj Sowiński – kl. 2d

III miejsce – Jakub Pawelak – kl. 3b

Wyróżnienie: Natalia Poremba – kl. 3d Maja Polak – kl. 2d

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Rozdanie dyplomów i nagród odbędzie się niezwłocznie po zmianie trybu nauczania na stacjonarny.

Agnieszka Krzypkowska