BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Wyniki konkursu Plastyczno-Poetyckiego część plastyczna

Miło mi poinformować o wynikach konkursu Plastyczno- Poetyckiego części plastycznej. Do konkursu plastycznego zgłoszono 168 prac z 31 szkół. Do jury zaproszono częstochowskiego malarza młodego pokolenia- Krzysztofa Żyngiela.

 Jury w konkursie plastycznym w składzie:

Przewodniczący: p. Krzysztof Żyngiel- artysta malarz . Zwycięzca licznych konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. W 2009 roku uznany przez Gazetę Wyborczą za jednego z 13 najpopularniejszych  malarzy młodego pokolenia. 

Członkowie:p. Joanna Jamska – nauczyciel plastyki ,  p. Barbara Kwarciak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, p. Iwona Tutak – nauczyciel bibliotekarz 

Zwycięzcom gratulujemy  życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy za rok:)                                 

Dziękujemy serdecznie wszystkim Uczestnikom i  Opiekunom.

Wyniki konkursu - część plastyczna