BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Wyprawka szkolna

Posłuchaj artykułu

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018 mogą składać rodziny w których  miesięczna wysokość dochodu na osobę  nie jest większa niż 514 zł.

W celu złożenia wniosku należy zgłosić się w terminie do 11 września do pedagoga szkolnego p. Rafała Krzypkowskiego

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku. Świadczenie wychowawcze „500 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

Wniosek do pobrania