BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

XI Powiatowy Konkurs IDEA POKRZEPIENIA SERC W TWÓRCZOŚCI JANA MATEJKI

Posłuchaj artykułu

CELE KONKURSU

  1. Popularyzacja twórczości Jana Matejki.
  2. Uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
  3. Popularyzacja wiedzy i świadomości o ważnych wydarzeniach historycznych.
  4. Motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych, literackich i artystycznych.
  5. Rozwijanie zdolności młodzieży w zakresie sztuk plastycznych i informatycznych.
  6. Zaangażowanie nauczycieli i uczniów w propagowanie pozytywnego wzorca patriotyzmu.

 ZASADY OGÓLNE I ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Konkurs trwa od 15 marca 2018r. do 27 kwietnia 2018r.
  2. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie i przedłożenie pracy konkursowej w formie plastycznej, literackiej lub prezentacji multimedialnej.
  3. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:

I kategoria – praca plastyczna

II kategoria – praca literacka (np. opowiadanie, rozprawka)

III kategoria – prezentacja multimedialna

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI i VII szkół  podstawowych  oraz uczniów II i III klas gimnazjalnych.

Regulamin