BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

XXVI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Brzechwałki”

Stąd się właśnie pewność bierze,
Że nie jestem ptak ni zwierzę,
Tylko człowiek, starszy pan,
Który zwie się – Brzechwa Jan

Jury XXVI Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Brzechwałki” doceniło piękną recytację wiersza pt „Ręce i nogi” w wykonaniu Nikodema Kaczmarka. Uczeń klasy 5c zdobył II miejsce.

Serdecznie gratulujemy.

Opiekun H. Prudło