BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Zaczaruj świat na niebiesko z kolorową plamą i kreską

Posłuchaj artykułu

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY Z NAGRODAMI RZECZOWYMI

 

Tytuł: „Zaczaruj świat na niebiesko z kolorową plamą i kreską” (konkurs wiedzy o autyzmie)

Cel konkursu:

– podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat spektrum autyzmu,

– integracja społeczna,

– nabywanie umiejętności komunikacji pozawerbalnej

Format pracy: A4, A3

Technika wykonania: dowolna (rysunek, malarstwo, grafika, collage….)

Termin składania prac: do 14 marca

Nagrody: wręczenie 4.04.2018r. na Placu Biegańskiego w Częstochowie o godz.19.30 podczas akcji „Zapal się na niebiesko”, przed występem Mesajah.

Dodatkowo wyróżnione prace będą prezentowane na wystawie w Urzędzie Miasta Częstochowy.

Autyzm