BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Zajęcia kreatywne z plastyki

Na zajęciach plastycznych kształtujących kreatywność dzieci przy muzyce relaksacyjnej tworzyły łąkę piękną wiosennych kwiatów i pięknych owadów. Praca integrowała uczniów a także różne techniki plastyczne. Powstało wspólne dzieło które można oglądać na szkolnym holu.