BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Zajęcia kształtujące kreatywność

Uczniowie klasy 6a podczas zajęć kształtujących kreatywność pracowali metodą projektu i stworzyli makiety znanych budowli, atrakcji turystycznych związanych z państwami anglojęzycznymi, o których uczyli się podczas tych lekcji. Poniżej prezentacja ich prac- jest i Statua Wolności z Nowego Jorku, most Golden Gate z San Francisco, wieże World Trade Centre z Nowego Jorku, czapka policjanta londyńskiego, taksówki  nowojorskie i londyńskie, autobus piętrowy z Londynu, chatka hobbita z nowej Zelandii, londyńskie budki telefoniczne i skrzynka na listy, potwór z Loch Ness, napis Hollywood prosto z Miasta Aniołów. Zapraszamy do zapoznania się także z ich twórcami.